Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Kommuneloven inneholder ikke noen bestemmelse om interpellasjoner, og lokale regler om dette er noe som kommer i tillegg til kommunelovens bestemmelser om rett til sette fram spørsmål i møte.

Kommuneloven inneholder ikke noen bestemmelse om interpellasjoner

Ordfører ber kommunestyret fatte vedtak etter en interpellasjon, men uten at forslaget er debattert av kommunestyret, er det lov?

SPØRSMÅL:

1. I min kommune får interpellanter bare lov til å lese opp interpellasjonen ordrett, og ikke redegjøre ut over allerede innsendt tekst. Kan ordføreren nekte oss det?