Ordfører Jo Inge Hesjevik (H) i Porsanger kommune har fått tilbakemeldinger om at noen av politikerne er blitt gandet.

Ordfører Jo Inge Hesjevik (H) i Porsanger kommune har fått tilbakemeldinger om at noen av politikerne er blitt gandet.

Foto: Høyre

Kommune vurderer å anmelde ganding mot politikere

Administrasjonen i Porsanger kommune vurderer nå om man skal politianmelde ganding, en samisk måte å kaste ondskap på noen, mot politikere.

Dette skjer etter at formannskapet i kommunen diskuterte dette. Ordfører Jo Inge Hesjevik (H) forteller om dette til VG.

– Jeg har fått tilbakemeldinger om at det var å lese på Facebook at politikere er blitt gandet.

«Gand er ifølge folketroen trolldom, trolldomsråd eller en form for magisk skudd som særlig samer ofte ble beskyldt for å stå bak. Trollfolk kunne «sende» eller «skyte» en kvist eller pinne i mennesker og dyr. Det førte til sykdom eller død.», skriver Store norske leksikon.

– Det er noen som ser på dette som overtro og tull. Og så er det andre som tenker at det kan være noe i det. De kan synes det er ubehagelig å føle seg truet av det, sier Hesjevik til VG.

Det var den samiske avisen Ságat som først omtalte at Porsanger kommune vurderer å politianmelde saken.

– Dette kan jo tyde på at ordføreren ser på ganding som noe reelt eller en reell trussel, og ikke bare en samisk måte å uttrykke misnøye, sier jurist Øyvind Ravna til VG.

Ravna er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, og har blant annet forsket på reindriftsrett og samerett.

– På en måte kan man vel si at han sånn sett viser respekt for samisk kultur, sier han.

(©NTB)