Seks av selskapene som har fakturert Tana kommune for ukjente tjenester er slått konkurs. Fem av selskapene er mistenkt for kriminell virksomhet.
Seks av selskapene som har fakturert Tana kommune for ukjente tjenester er slått konkurs. Fem av selskapene er mistenkt for kriminell virksomhet.Foto: Tana kommune

Kommunale kroner sluses til enkeltpersoner og bankkonti med ukjent innehaver

De fleste av selskapene Tana frykter å ha blitt lurt av, er slått konkurs. Undersøkelser viser at kommunes penger er sluset videre til ukjente mottakere.

– Beskrivelsene av konkursene styrker mistanken om at Tana kommune har vært utsatt for svindel, sier tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad.

Nesten ingen dokumentasjon