Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og KS har vært uenige om hvem som skal betale for at kommuner skal få tilgang til løsningen som blant annet kobler velferdsteknologi sammen med elektroniske pasientjournaler.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og KS har vært uenige om hvem som skal betale for at kommuner skal få tilgang til løsningen som blant annet kobler velferdsteknologi sammen med elektroniske pasientjournaler.

Foto: Terje Lien

Kjerkol snur i teknologistrid med KS

Helse- og omsorgsdepartementet stengte velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) i juni. Nå snur helseministeren delvis, og redder med det kommuner i Helseplattformen fra en mulig kollaps i bruken av velferdsteknologi. 

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) brukes til datadeling mellom velferdsteknologi og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler. Eksempler på velferdsteknologi er brukernært utstyr i egen bolig, som medisindispensere og trygghetsalarmer.

I dag er 21 kommuner koblet på VKP.