Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kjenner du etterspørselen?

Er det for mye forlangt at kommunen måler hvor stor etterspørselen etter kommunale tjenester faktisk er?

Det er talende at det eneste tallet i Kostra som måler etterspørsel, er venteliste på kultur- og musikkskoler

Du skal ikke ha hatt mye matematikk på videregående for å ha vært innom teorien om tilbud, etterspørsel og optimal pris. I det private er det å måle etterspørsel helt naturlig. Men i det offentlige er det svært fremmed.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.