Loven sier at atkomsten til barnehagens lekeområder skal være universelt utformet, slik at alle barn kan få leke uansett handikap. Her fra Eventyrstua barnehage i Lørenskog, der det er trinnfri atkomst til lekeområdet.

Loven sier at atkomsten til barnehagens lekeområder skal være universelt utformet, slik at alle barn kan få leke uansett handikap. Her fra Eventyrstua barnehage i Lørenskog, der det er trinnfri atkomst til lekeområdet.

Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Hver fjerde barnehage mangler universelt utformet atkomst

En undersøkelse av Norsk Kommunalteknisk Forening viser at mange kommunale barnehager mangler atkomst som gir tilgang for alle.

Det dreier seg blant annet om gangatkomst, uteoppholdsarealer og lekeplasser.

– Barn er sårbare. Det ikke å kunne delta i lek eller samvær med venner fordi barnehagen ikke er forskriftsmessig utformet, er leit. Ansvaret for dette ligger hos kommunestyrene, sier administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) i en pressemelding.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.