Domstoladministrasjonen sendte i midten av september ut et brev om at kommuner kanskje hadde valgt meddommere som ikke var valgbare. Nå skal spørsmålet avgjøres i avdeling.

Domstoladministrasjonen sendte i midten av september ut et brev om at kommuner kanskje hadde valgt meddommere som ikke var valgbare. Nå skal spørsmålet avgjøres i avdeling.

Foto: Terje Lien

Høyesterett overså anførsel – slipper likevel inn meddommer-saken

Høyesteretts ankeutvalg besluttet onsdag at spørsmålet om medlemmer av formannskapet kan være meddommere, skal avgjøres i avdeling.

Domstoladministrasjonen sendte i midten av september ut et brev om at kommuner kanskje hadde valgt meddommere som ikke var valgbare.

Høyesterett fikk problemstillingen på bordet allerede 6. september, men da ble det ingen sak. 27. september ble anken nektet fremmet. Nå er det imidlertid klart at dette var basert på en tabbe, skriver Rett24.