Fylkesdirektør Arve Semb Christoffersen i Vestfold og Telemark fylkeskommune erkjenner at han ikke så for seg at granskingen av varselet mot ledelsen i fylket skulle bli så dyr.

Fylkesdirektør Arve Semb Christoffersen i Vestfold og Telemark fylkeskommune erkjenner at han ikke så for seg at granskingen av varselet mot ledelsen i fylket skulle bli så dyr.

Foto: Fredrik Nordahl, Varden

Gransking av varsel har blitt sju ganger dyrere enn først antydet

Granskingen av varselet mot ledelsen i Vestfold og Telemark fylkeskommune ble først beregnet til å koste 1,5 millioner kroner. Nå nærmer kostnadene seg 11 millioner.

– Jeg så ikke for meg et så høyt beløp, det må jeg innrømme. Men jeg ønsker å være tydelig om at vi ikke kan kompromisse på det som må gjøres for å få en grundig undersøkelse av et alvorlig varsel, sier fylkesdirektør Arve Semb Christoffersen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Fra 1,5 millioner til 11