Da er det avgjort. Kinn skal ikke deles. Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sender ikke saken videre til Stortinget.

Da er det avgjort. Kinn skal ikke deles. Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sender ikke saken videre til Stortinget.

Foto: Agnar Kaarbø

Gjelsvik: Kinn skal ikke deles

Da er det offisielt: Kommunalminister Sigmund Gjelsvik (Sp) vil ikke gå inn for å dele Kinn

Fredag sendte Kommunaldepartementet ut en pressemelding om at de ikke går videre med delingen av Kinn kommune. De begrunner det med kommunestyrets vedtak om å fortsette som en kommune. Avgjørelsen formidles også i et brev til Kinn kommune.

I pressemeldingen heter det:

– Kinn er ikkje rekna som ein tvangssamanslått kommune. Då Stortinget vedtok samanslåing av Flora og Vågsøy i 2017, blei vedtaket fatta på bakgrunn av lokale vedtak om samanslåing i begge kommunestyra. Regjeringa sa ja til å greie ut deling av Kinn kommune på bakgrunn av eit initiativ frå kommunen sjølv. Kommunestyret i Kinn har så, etter å ha innhenta råd frå innbyggjarane vurdert saka, og konkludert med at ein ikkje ynskjer deling. Regjeringa vil derfor ikkje gå vidare med sak til Stortinget om å dele Kinn kommune.

Også Statsforvalteren i Vestland råder regjeringen til å følge kommunestyrets vedtak som ga et knapt flertall for å fortsette som egen kommune.

Det har lenge vært kjent at departementet vil følge Kinn kommunestyres vedtak, og det har skapt sterke reaksjoner hos lokale senterpartister alle den tid Vågsøydelen av kommunen hadde flertall for deling i folkeavstemningen. Flere kommunestyrerepresentanter fra Senterpartiet har meldt seg ut av partiet i skuffelse over at partiet ikke brukte makten sin i regjering.