God arealplanlegging kan bidra til å hindre skader fra overvann, mener Norges vassdrags- og energidirektorat. Her fra Nedre Eiker, der styrtregn ødela hus, veier og hager tilbake i 2012.

God arealplanlegging kan bidra til å hindre skader fra overvann, mener Norges vassdrags- og energidirektorat. Her fra Nedre Eiker, der styrtregn ødela hus, veier og hager tilbake i 2012. 

Foto: Terje Bendiksby / NTB
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Gir nye råd mot fare og skader ved overvann

Hvordan kan kommunene forebygge skader fra overvann gjennom arealplanlegging? Svaret kan finnes i NVEs nye veileder.

De årlige skadekostnadene knyttet til overvannshendelser ligger på mellom 1,6 og 3,6 milliarder kroner i året. God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra overvann, og det er viktig at det settes av nok arealer til å håndtere overvannet på en trygg måte, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

Gir råd om overvann

Nå har NVE publisert en ny veileder. Den gir konkrete råd om hvordan overvann bør innarbeides i arealplaner, og en klar anbefaling om hva som kan være tilstrekkelig sikkerhet mot fare og skade fra overvann.

– Den nye veilederen gir kommunene et godt verktøy for å kunne håndtere den stadig økende problematikken knyttet til overvann. Det er viktig at alle kommuner nå tar denne i bruk i sin arealplanlegging, slik at vi bedre kan sikre tettbygde områder mot de store skadene som slike hendelser fører med seg, sier direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE, Brigt Samdal i pressemeldingen.

I januar publiserte Vestlandsforskning en undersøkelse som viser hvilke klimaendringer den enkelte kommune tror de kommer til å bli mest påvirket av. Den viste at 70 prosent av kommunene frykter mer styrtregn vil partiske kommunen betydelig. 94 prosent oppgir at de allerede har gjennomført tiltak innenfor området avløp og overvann.

Slik kan det gjøres

I løpet av 2022 og 2023 vil NVE komme med ytterligere to nye veiledere. 

Den ene beskriver hvordan kommunene kan benytte modellering til å identifisere fareområder for overvannsskade. Den andre vil veilede kommuner og konsulenter om hvordan de kan samle inn måledata til planlegging og prosjektering av overvannstiltak og modellering. 

I tillegg kommer NVE til å publisere en eksempelsamling over ulike typer overvannstiltak i løpet av 2022.