Arbeiderpartiets Sven Tore Løkslid sa at det var et lite nederlag å dele opp de to fylkene. – Men dette er politikk. Det er en politisk beslutning om vi splittes opp, sa han. Løkslid fremmet forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt om å sende søknad om å dele opp fylket.

Arbeiderpartiets Sven Tore Løkslid sa at det var et lite nederlag å dele opp de to fylkene. – Men dette er politikk. Det er en politisk beslutning om vi splittes opp, sa han. Løkslid fremmet forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt om å sende søknad om å dele opp fylket.

Foto: Agnar Kaarbø
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Fylkestinget i Vestfold og Telemark går inn for oppløsning

Vestfold og Telemark skal søke om oppløsning. Det er klart etter en avstemning i fylkestinget.

Vedtaket var ventet etter at Arbeiderpartiet lørdag gikk inn for oppdeling, noe som dermed ga flertall for å dele fylket. Partiet valgte å binde gruppen, og dermed måtte alle i partiet stemme ja uavhengig av eget ståsted.

Det øvrige flertallet besto av SV, Senterpartiet, Rødt, flertallet i Fremskrittspartiet og deler av Høyre.

– Nederlag

Representanter for alle partiene holdt innlegg på fylkestingsmøtet i Langesund tirsdag.

Arbeiderpartiets Sven Tore Løkslid sa at det var et lite nederlag å dele opp de to fylkene.

– Men dette er politikk. Det er en politisk beslutning om vi splittes opp, sa han. Løkslid fremmet forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt om å sende søknad om å dele opp fylket.

Avstemningen endte med at 19 representanter stemte for å beholde dagens sammenslåtte fylke, mens 42 stemte for oppløsning. Fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp) kalte vedtaket betydningsfullt. En oppløsning vil ikke skje før ved fylkestingsvalget høsten 2023 og med virkning fra januar 2024.

– Nå er beslutningen tatt – noen er enige, andre er uenige. Slik var også den gangen det ble bestemt å slå oss sammen, sa fylkesordføreren.

Flere kalte avgjørelsen om oppdeling trist, blant dem Høyres Gunn Marit Helgesen.

– Dette er den tristeste dagen min som fylkespolitiker noensinne, sa Helgesen.

Hun mener de ville stilt langt sterkere som et stort, samlet fylke enn det de vil gjøre hver for seg.

– Regjeringen må ta regningen

– Etter de signalene som regjeringen og Stortinget har kommet med, er det all grunn til å tro at søknaden vil få tilslutning. Vestfold og Telemark fylkeskommune vil derfor regne med å opphøre fire år etter at den ble etablert, sa Riis-Johansen til fylkestinget etter avstemningen.

Han la til at fylkeskommunen forventer at regjeringen dekker de utgiftene som vil påløpe i forbindelse med delingen.

Kostnader direkte knyttet til delingsprosessen vil regjeringen kompensere, men kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har understreket at dette kun gjelder strengt nødvendige kostnader.

Det er tidligere anslått at det vil koste mellom 80 og 100 millioner kroner å splitte opp Vestfold og Telemark, ifølge NRK.

– Vi skal dele aktiva, vi skal fordele gjeld, og vi skal dele opp selskaper. Vi skal se på områder for mulig samarbeid som to fylker, sa han videre og understreket at skilsmissen mellom de to fylkene må foregå som oppdeling mellom gode venner og kolleger.

Riis-Johansen trakk fram at fylkeskommunen har god kompetanse på endringer og nyorganisering fra den knapt ferdigstilte sammenslåingen. Fylkesordføreren understreket at ingen av de ansatte i fylkeskommunen skal bli sagt opp som følge av splittelsen.

Vestfold og Telemark må nå søke regjeringen om å få splitte opp fylket innen 1. mars. Regjeringen har sagt at alle som søker, vil få denne godkjent.

Fra før er det et flertall i Troms og Finnmark om å sende søknad til regjeringen om oppløsning av fylket, og i Viken går det mot flertall for å gå tilbake til Akershus, Buskerud og Østfold. I Innlandet gjennomføres det i disse dager en digital folkeavstemning om oppløsning.