Fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag har tro på at feilene og funksjonaliteten i Helseplattformen vil bli rettet opp.

Fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag har tro på at feilene og funksjonaliteten i Helseplattformen vil bli rettet opp. 

Foto: Statsforvalteren i Trøndelag / Leif Arne Holme

Fylkeslege besøker fastlegekontor etter bekymringsmelding om Helseplattformen

– Vi må se hvordan systemet fungerer, sier fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag.

– Hvis vi ikke får orden på problemene med Helseplattformen, kan det få store negative konsekvenser, i og med at mange fastleger er private. De må ha et journalsystem som er konkurransedyktig med det de har i dag. Det kan ikke bli dårligere, sier fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag til Kommunal Rapport.

Mens St. Olavs hospital utsatte lanseringen av Helseplattformen (HP), tok Trondheim i bruk IKT-giganten natt til lørdag 7. mai. Det omfatter omtrent 8.500 ansatte, inklusive Øya legesenter og legevakten.