Denne helsearbeideren, som Kommunal Rapport tok bilde av i går, har testet 200 personer for mulig korona-smitte – uten selv å være forsikret mot sykdom.

Denne helsearbeideren, som Kommunal Rapport tok bilde av i går, har testet 200 personer for mulig korona-smitte – uten selv å være forsikret mot sykdom.

Foto: Britt Glosvik
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Frykter forsikring ikke dekker korona-uførhet

Titusener av helsearbeidere i landet risikerer sin egen helse i kampen mot korona, men forsikret mot viruset er de ikke, mener Forsikringsmeglerne. KS har bedt om en tolkning av dagens regelverk.

Helsearbeidere som jobber tett på smittede, eller som skal teste folk som kan være smittet, utsetter seg for risiko for selv å bli smittet. Dag inn og dag ut.

– Ikke godkjent som yrkessykdom

Men nå reises det spørsmål om forsikringsordningene de måtte ha gjennom sine arbeidsgivere, dekker følgene av smitterisikoen. Det fordi korona per i dag ikke er godkjent som yrkessykdom, mener Norske Forsikringsmegleres Forening (Forsikringsmeglerne). Eventuell uførhet eller død dekkes dermed heller ikke av yrkesskadeforsikringen, sier foreningen.

I en artikkel i VG antydes det at også mange av pasientene, som trenger respiratorbehandling, kan ende opp med varige lungeskader.

Konsekvensen kan bli at personer som smittes og får varige mén eller dør, ikke har en tilstrekkelig forsikringsdekning.

Norske Forsikringsmegleres Forening (Forsikringsmeglerne) har i et brev fra 19. mars, som Kommunal Rapport har fått innsyn i, tatt opp problemstillingen. 

I dette brevet, som er sendt til fire fagdepartement, partiene på Stortinget og fire komiteer på tinget, poengterer Jon A. Steen, generalsekretær hos Forsikringsmeglerne, at sykdom etter smitte av covid-19 snarest bør godkjennes som yrkessykdom.

Forsikringsmeglerne oppfordrer derfor regjeringen og Stortinget til å tilpasse regelverket for yrkesskadeforsikringen den ekstraordinære korona-situasjonen – og risikoen svært mange arbeidstakere utsettes for i disse dager.

Enkelt å løse

– Dette lar seg enkelt løse, ved at covid-19 godkjennes som yrkessykdom så fort som mulig slik at den dekkes av yrkesskadeforsikringen, understreker Jon A. Steen i samtale med Kommunal Rapport.

Så langt er dette ikke blitt gjort, sier Steen. Han fikk riktignok henvendelser fra stortingspartiene som ba om mer informasjon, men helsearbeiderne er fortsatt uten forsikringsdekning – over to uker etter oppstarten av de første tiltakene som skal motvirke korona-utbruddet.

Snakk om mange titusener

Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver i Fagforbundet med lang fartstid fra nettopp forsikringsbransjen, bekrefter at helsepersonalet ikke er dekket av forsikringen, og at «dette definitivt er en utfordring». Forbundet organiserer de fleste helsearbeidere i landet.

– Det er snakk om titusener av mennesker som risikerer sin helse. Noen av dem påtar seg en særlig risiko nå og er absolutt i frontlinjen, sier han til Kommunal Rapport.

Han er veldig klar på at en forsikringsdekning må på plass – og det snarest.

Venter på svar

Også arbeidstakerorganisasjonene har reagert på at helsearbeiderne utsettes for økt risiko for sykdom uten forsikringsdekning. 

For tre dager siden sendte de derfor et felles brev til arbeidsgiverorganisasjonen Spekter hvor de krever en utvidelse av forsikringen for arbeidstakere som eksponeres for korona – som en midlertidig tilleggsforsikring.

De venter fortsatt på svar, sier Steinar Fuglevaag. 

Hastebrev til KS

Torsdag ettermiddag fulgte LO Kommune, Unio, YS og Akademikerne opp med et felles brev til KS, motparten i kommunesektoren. I skrivet fremmes krav om «utvidet forsikringsdekning for død, uførhet og varig mén som følge av eksponering for Covid-19 i arbeidssituasjonen».

I brevet poengterer arbeidstakerorganisasjonene at «det haster med å få dette på plass».

KS bekrefter at de har mottatt kravet fra arbeidstakerorganisasjonene, men presiserer at det er for tidlig å ta stilling til det nå.

Har bedt om en avklaring

Den manglende forsikringsdekningen er ingen ukjent problemstilling for KS siden organisasjonen har mottatt flere henvendelser om dette fra sine medlemmer. KS syntes det var nødvendig med en juridisk avklaring, altså om koronaviruset er omfattet av dagens forsikringer eller ikke.

23. mars sendte KS derfor et brev til lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet hvor organisasjonen ba om en tolkning av dagens regelverk. KS ønsker særlig en avklaring om covid-19 omfattes av særreglene ved yrkesskader og yrkessykdommer i folketrygdloven eller av yrkesskadeforsikringsloven. Dessuten vil arbeidsgiverorganisasjonen vite om sykdommen gir grunnlag for særytelser eller erstatning derfra.

I tillegg ba KS departementets lovavdeling om å vurdere hvorvidt covid-19-smitte kan være omfattet av forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade.

Saken ligger nå på bordet til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.