Dette rekkehuset med fem leiligheter på Svartlamon i Trondheim ble bygd for totalt 2,5 millioner kroner. Huset er en del av forskningsprosjektet Bopilot.
Dette rekkehuset med fem leiligheter på Svartlamon i Trondheim ble bygd for totalt 2,5 millioner kroner. Huset er en del av forskningsprosjektet Bopilot.Foto: Britt Glosvik

Forskningsrapport: Alternativ boligbygging krever nytenking

Forskerne bak Sintef-rapporten «Kommunen som pådriver for alternative boligløsninger» har fire råd til kommuner som vil prøve nye modeller for boligbygging.

Gjennom innovasjonsprosjektet Bopilot har SINTEF og NTNU siden 2018 samarbeidet med Trondheim og Bergen kommuner om å prøve ut nye arbeidsmåter og samarbeidsmodeller rundt boligbygging.

Hovedmålet med forskningen var å komme med konkrete anbefalinger til kommunene.