Det er ledelsens ansvar å skape en åpenhetskultur som bidrar til at varslingsplikten overholdes, skriver Statens helsetilsyn i et brev til kommunene.

Det er ledelsens ansvar å skape en åpenhetskultur som bidrar til at varslingsplikten overholdes, skriver Statens helsetilsyn i et brev til kommunene.

Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Etterlyser flere varsler om alvorlige hendelser fra kommunene

Kun 392 av totalt 2.234 varsler om alvorlige hendelser kommer fra kommunale helse- og omsorgstjenester.

1. juli 2019 fikk alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, plikt til å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Tidligere var det kun sykehus som hadde slik varslingsplikt.

Det betyr at også kommuner må melde fra om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker, enten som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient eller bruker skader en annen.