I Arendal klarte aksjonsgruppa "Hove for alle" å samle 800 demonstranter i slutten av februar. Aksjonsgruppa står bak et innbyggerforslag om å stanse den vedtatte reguleringsplanen for Hove-området.
I Arendal klarte aksjonsgruppa "Hove for alle" å samle 800 demonstranter i slutten av februar. Aksjonsgruppa står bak et innbyggerforslag om å stanse den vedtatte reguleringsplanen for Hove-området.Foto: Frank Johannessen

Et byks i antall innbyggerforslag: – Kunne vært mer kjent

Utsiktene til kommuneoppløsning og innføring av lokalt koronasertifikat har gitt et byks i antall innbyggerforslag. Generelt er ordningen stadig lite kjent.

«Haram ut av Ålesund». «Ja til reversering av Kinn kommune». «Splitt Leksvik kommune tilbake». «Oppløs Fredrikstad storkommune nå». Minsak.no, Kommunaldepartementets nettløsning for innbyggerforslag, mangler ikke alternativer for den som ivrer for kommunesplitting.

Kanskje er det kommunereformen som vil øke kunnskapen om ordningen med innbyggerforslag blant folk flest. I 2020 oppga 19 prosent at de kjente til ordningen, mens 4 prosent hadde benyttet seg av den, ifølge en evaluering Agenda Kaupang gjorde på oppdrag fra Kommunaldepartementet. Ti år tidligere hadde 14 prosent av innbyggerne hørt om ordningen, som ble innført i 2003.