Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Er det kommunens oppgave å drive debattforum på Facebook?

Kommunen har bestemt at bare kommunens innbyggere får kommentere og kommentarene må godkjennes. Er det lov?

SPØRSMÅL: I en kommune har kommunestyret truffet følgende vedtak: «Det er kun innbyggere i kommunen som skal ha adgang til å legge inn kommentarer på kommunens Facebook-side. Alle kommentarer skal godkjennes.» Er dette lovlig?

SVAR: Dette er en helt ny problemstilling for meg. Det handler om redigering av egen Facebook-side. I utgangspunktet er det vel, så vidt jeg vet, slik at eieren av en slik side står ganske fritt ved redigeringen av den. Men når kommunen oppretter en slik, er den bundet av de generelle regler og prinsipper som stiller krav til all virksomhet ved offentlige organer.