Alle er ikke like fornøyd med måten politikerne behandler hverandre på i kommunestyrene, viser Kommunal Rapports lokalpolitikerundersøkelse. Det gjelder også i Ålesund, der dette bildet er fra.

Alle er ikke like fornøyd med måten politikerne behandler hverandre på i kommunestyrene, viser Kommunal Rapports lokalpolitikerundersøkelse. Det gjelder også i Ålesund, der dette bildet er fra. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Én av fem lokalpolitikere misliker tonen i det politiske ordskiftet

Hver femte lokalpolitiker misliker tonen i den politiske debatten. – Jeg tror noen kvier seg for å gå på talerstolen, sier Ålesund-politiker. 

Det store flertall av lokalpolitikere som har svart på Kommunal Rapports undersøkelse, er fornøyd med hvordan lokaldemokratiet fungerer i sin kommune. 

Men et relativt stort mindretall – én av fem – er misfornøyd både med hvordan demokratiet fungerer, den politiske kulturen og møteledelsen. Det viser Kommunal Rapports nye lokalpolitikerundersøkelse.