Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) har valgt ut sju kommuner som skal prøve ut ulike modeller for innbyggermedvirkning.

Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) har valgt ut sju kommuner som skal prøve ut ulike modeller for innbyggermedvirkning.

Foto: Terje Lien

Disse sju kommunene skal vise vei i lokaldemokrati

Bergen, Bodø, Sunnfjord, Gjøvik, Lørenskog, Suldal og Vadsø skal være foregangskommuner i lokaldemokrati.

32 kommuner søkte om å være med i lokaldemokratiprogrammet i regi av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Kommunene skal blant annet videreutvikle ulike ordninger. Det er blant annet innbyggerpanel, nærmiljøråd, Bylab, medvirkningsordninger for flerkulturelle, grendeutvalg, bredere og tidligere involvering i budsjettarbeidet.