Med 562 innbyggere er Leka en av Norges minste kommuner. Den er særlig kjent for sin spesielle geologi.

Med 562 innbyggere er Leka en av Norges minste kommuner. Den er særlig kjent for sin spesielle geologi.

Arkivfoto: Ole Morten Melgård

Disse kommunene får størst økning i frie inntekter

Solberg-regjering foreslår at kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på 2 milliarder kroner i 2022. Sjekk hvor mye din kommune får.

Solberg-regjering foreslår at kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på 2 milliarder kroner i 2022. 

Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 72 prosent (77 prosent når en inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens samlede inntekter.