For første gang er det, ifølge NIFU, gjennomført en stor studie av konsekvensene av å innføre datamaskiner til alle elever i grunnskolen i en kommune. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Dette skjedde da alle elevene fikk PC

I 2016 vedtok kommunestyret i Asker satsingen «Digital læring i skolen.» Nå har NIFU evaluert digitaliseringsprosjektet. 

ASKERSKOLEN

Det er 8.108 elever og 781 lærere i den offentlige grunnskolen i Asker.

Antall offentlige skoler er 27.

I 2016 fattet kommunen et politisk vedtak om å satse på en 1:1-dekning for alle skolene. Det betyr at alle elever har en datamaskin.

Kilde: Skoleporten

Hovedkonklusjonene etter tre år med digitale hjelpemidler er:

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.