Fylkestinget i Trøndelag skal i dag evaluere et dataprosjekt som ble skrinlagt før det var realisert. Her er fylkets hus i Steinkjer.

Fylkestinget i Trøndelag skal i dag evaluere et dataprosjekt som ble skrinlagt før det var realisert. Her er fylkets hus i Steinkjer.

Foto: Trøndelag fylkeskommune

Brukte 80 millioner på effektivisering som ble skrinlagt

Trøndelag fylkeskommune har brukt 80 millioner kroner på et dataprosjekt som skulle bidra til effektivisering. Prosjektet ble skrinlagt før det var ferdig.

I mars 2020 ble et prosjekt med virksomhetsstyringsprogrammet ERP (Enterprise Resource Planning System) startet i nye Trøndelag fylkeskommune. Programmet skulle bidra til å effektivisere de interne prosessene i den nye fylkeskommunen. Høsten 2021 ble prosjektet terminert uten å ha blitt fullført. Prisen er 80 millioner kroner. I dag, onsdag, skal fylkestinget i Trøndelag evaluere prosjektet.

«Prosjektet ble preget av store utfordringer både med hensyn til kostnader og fremdrift. Det ble også etter hvert knyttet stor usikkerhet til om leveransen i det hele tatt ville være i stand til å levere et system som oppfylte prosjektets målsettinger», står det i fylkesdirektørens saksframlegg til fylkestinget.