Bruk fakta leserne stoler på

Gode fakta og en nøytral, usminket beskrivelse av virkeligheten hører hjemme i budsjettet. Men rop ikke ulv uten grunn.

Poenget er at rådmannen bruker en utenforstående, uavhengig kilde som faktagrunnlag. Det vekker tillit

Jeg må vel ta mesteparten av æren/skylda (stryk det som ikke passer) for utbredelsen av Kommunebarometeret i Kommune-Norge. Dette er en sammenstilling av i år 108 forskjellige nøkkeltall, vektet mot hverandre for å gi et bilde av hvordan kommunen presterer målt mot resten av landet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.