Ifølge Bibliotekarforbundet har det blitt flere flere vakter på kveld, helg og helligdager etter at Oslo kommune ba om utvidede åpningstider i det nye hovedbiblioteket.

Ifølge Bibliotekarforbundet har det blitt flere flere vakter på kveld, helg og helligdager etter at Oslo kommune ba om utvidede åpningstider i det nye hovedbiblioteket.

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bibliotekarforbundet saksøker Oslo kommune

Bibliotekarforbundet vil ha avklaring på om ansatte skal ha medbestemmelse når arbeidstidsordninger endres.

Bibliotekarforbundet møter Oslo kommune i Arbeidsretten 3. og 4. november.

Bakgrunnen er en uenighet siden 2012 om hvorvidt arbeidsgiver ensidig kan bestemme at ansatte skal jobbe utenfor ordinær arbeidstid, som i henhold til tariffavtalen i Oslo kommune er kl. 7–17.

– Etter flere år med uro og konflikt rundt spørsmålet ser vi at vi ikke kommer videre uten å få en avklaring fra en tredjepart. Uavhengig av utfall, håper jeg kjennelsen vil føre til at vi kan sette strek for det som har vært, og at det vil gi grunnlag for en ny start, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli i Bibliotekarforbundet i en pressemelding.

Spørsmålet ble igjen aktualisert da politikerne i Oslo kommune ba om utvidede åpningstider i det nye hovedbiblioteket. 

– Skillet mellom fritid og arbeidstid er viktig for våre medlemmer, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli i Bibliotekarforbundet.

– Skillet mellom fritid og arbeidstid er viktig for våre medlemmer, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli i Bibliotekarforbundet.

Foto: Ilja C. Hendel

Ifølge Bibliotekarforbundet førte dette til store endringer i de ansattes arbeidstid, med flere vakter på kveld, helg og helligdager. Endringen ble fastsatt ensidig av arbeidsgiver, og Bibliotekarforbundet mener at dette er et brudd på overenskomstens fellesbestemmelser § 8.1.1.

– Bibliotekarforbundet er ikke motstander av at bibliotekarer skal måtte jobbe kveld og helg, men vi er opptatt av gode arbeidstidsordninger med medbestemmeselsprosesser. Skillet mellom fritid og arbeidstid er viktig for våre medlemmer, og de ønsker naturlig nok å bli tatt med på råd når mengden ubekvem arbeidstid øker, sier Angell Bergli.

Bibliotekarforbundet er et fagforbund for bibliotekarer med 1.700 medlemmer over hele landet. Bibliotekarforbundet er tilknyttet hovedorganisasjonen Unio.