Tidligere fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendal i Vestfold og Telemark mener at anklagene han ble utsatt for skulle vært behandlet som an varslingssak. Han mener at det er begått vesentlige feil i saksgangen.

Tidligere fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendal i Vestfold og Telemark mener at anklagene han ble utsatt for skulle vært behandlet som an varslingssak. Han mener at det er begått vesentlige feil i saksgangen.

Foto: Hanna Hekkelstrand

Avgått fylkesrådmann krever oppreisning for regelbrudd

Tidligere fylkesrådmann i Vestfold og Telemark krever 250.000 kroner i oppreisning for behandlingen han har fått. KS-advokat ga politikerne et tydelig råd.

– Min oppfatning er at det ikke er naturlig å skulle gi noen ytterligere økonomisk kompensasjon, og at vi står ved den sluttavtalen som er gjort, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp) i et møte med gruppelederne i fylkestinget torsdag kveld.

Dette er saken

Tidligere fylkesrådmann Jan Sivert Jøsendal i Vestfold og Telemark fylkeskommune gikk i fjor høst av etter at det kom flere bekymringsmeldinger mot hans lederstil.

I etterkant kom det et varsel mot økonomidirektør Rune Hjertaas. Anklagene mot økonomidirektøren gikk også på lederstilen.

En undersøkelse av saken av advokatselskapet Kvale & CO konkluderte med at økonomisjefen ikke hadde gjort noe kritikkverdig.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.