Sandnes` nye rådhus, som ble åpnet i januar i fjor, er bare ett eksempel på vellykkede kommunale bygg. Arkitektorganisasjonene mener det er viktig at kommunene nå driver fram planlagte prosjekter slik at aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen ikke opplever en dropp når koronakrisen er over. Illustrasjon: Code of Practice arkitekter

Arkitekter ber om øremerkede penger til kommunene

Arkitektene er bekymret for at plan- og bygningsprosjekter i kommunene stanser på grunn av korona. Det vil ramme hele verdikjeden i bygg og anlegg. For å unngå det trengs øremerkede midler, mener de.

Det finnes en tid etter korona hvor økonomien raskt bør komme i gang igjen – ikke bremse ytterligere opp. Akkurat dét, tror arkitektbransjen, vil skje hvis ikke kommunene rundt om i landet gjennomfører sine planlagte prosjekter som ikke er med i årets eller neste års budsjett.

Kan få langvarige konsekvenser

«Arkitektbransjen er en sentral bidragsyter til samfunnsutviklingen og står for planlegging og prosjektering av både bygg og store infrastrukturprosjekter. Det er første fase i bygg- og anleggsnæringen, den største fastlandsnæringen i Norge. Stopper det her, stopper raskt hele verdikjeden opp», minner de tre organisasjonene Arkitektbedriftene i Norge, Arkitektenes fagforbund og Norske arkitekters landsforbund om.

Ikke en gave, men en investering

I et felles brev til stortingspartiene, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, kommuner og fylkeskommuner har de etterlyst øremerkede midler som gjør kommunene i stand til å sette i gang sine planlagte prosjekter.

– Her er det ikke nødvendigvis snakk om en gave, men om en investering i prosjekter som er planlagt og som likevel må gjennomføres, understreker Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene i Norge, overfor Kommunal Rapport.

Tenk på tiden etter krisen

Han viser til at virussituasjonen med strenge, statlige tiltak har «ført til en dropp i det private næringslivet.»

– Vi er avhengige av at kommunene nå evner å gire om og at det kommer ut flere prosjekter ganske fort slik at bygg- og anleggsbransjen får noe å gjøre når krisesituasjonen er over, presiserer Skavang.

– Vi er avhengige av at kommunene nå evner å gire om og at det kommer flere prosjekter ganske fort, mener Egil Skavang i bransje- og arbeidsgiverforeningen Arkitektbedriftene i Norge. Foto: Trine Hisdal Tinagent

Statsbygg og Nye Veier kjører på

Flere av de store aktørene, som Statsbygg og Nye Veier, har signalisert at de vil planlegge nye prosjekter og ha nye konkurranser ut i markedet for å holde aktiviteten i gang i bygg- og anleggsmarkedet, understreker arkitektene i brevet. 

«Dette er positive signaler. Det er viktig at kommuner og fylkeskommuner nå også vil opprettholde aktivitet – og i tillegg øke innsatsen innen bærekraftig stedsutvikling og planlegging. Dette omfatter både planoppgaver, utredninger og forstudier, i tillegg til iverksetting av forberedte byggeprosjekter og arkitektkonkurranser», skriver organisasjonene videre.

Klare, men har ikke penger

Mange kommuner som Arkitektbedriftene har snakket med, blant dem Larvik kommune, melder at de er klare til å sette i gang, men mangler finansiering eller kapasitet. 

– Derfor er øremerkede bevilgninger en god løsning, poengterer direktøren. 

Eventuelle kapasitetsutfordringer i kommunene vil kunne løses ved at det «leies inn ressurser på utredning og planlegging fra næringen», mener Skavang.

I dag har arkitektorganisasjonene bedt om et møte med statssekretæren i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, for å komme med sine innspill til hvordan situasjonen kan løses.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.