Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra politikerne

Burde ikke jeg som folkevalgt få oversendt alle dokumenter i en sak som mitt utvalg får til behandling?

SPØRSMÅL: Jeg sitter i utvalg for helse og omsorg i min kommune. I listen over referatsaker er saksdokumentet fjernet, da saken er unntatt offentlighet. Vi får vi bare en muntlig orientering av etatssjefen.

Er det ikke riktig at vi som folkevalgte skal ha innsyn i hele saksbehandlingen, når vi skal behandle saken?