75 mill. til barn og unge etter pandemien

75 millioner kroner skal gi barn og unge som er særlig rammet av koronapandemien, ekstra støtte og oppfølging. Det kommer fram i revidert nasjonalbudsjett.

Midlene gis til tiltak i kommunene og fylkeskommunene, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Pengene skal særlig rettes mot områder som over tid har hatt de strengeste smitteverntiltakene.

Tildelingen kommer i tillegg til 216 millioner kroner som i år ble satt av til tiltak mot tapt faglig og sosial læring.

– Koronapandemien har rammet skjevt. I tråd med anmodningene fra Koronakommisjonen mener vi det er viktig at vi som samfunn tar grep overfor de barna og elevene som har vært hardest rammet av pandemien, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

(©NTB)