Koronapandemien har gitt kommunene store ekstrautgifter. Nå har utbetalingen av delvis kompensasjon fra staten begynt, som i Trøndelag.


Foto: Magnus Knutsen Bjørke

70 koronamillioner til kommunene i Trøndelag

Fylkesmannen har fordelt rundt 150 millioner i skjønnsmidler til kommunene i Trøndelag. Nesten halvparten er kompensasjon for korona. Se hva kommunene fikk.

Like før helga presenterte Fylkesmannen i Trøndelag fordelingen av skjønnsmidlene fra staten til kommunene. Av den totale summen på rundt 150 millioner kroner skal i underkant av 70 millioner dekke kommunenes merutgifter som følge av koronapandemien.

14 millioner holdes igjen

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.