Kostra-tallene viser at kommunene har en høy investeringstakt innenfor vann og avløp.

Foto: Colourbox.com

120 kommuner har en gjeldsgrad på over 100 prosent

Mer enn hver fjerde kommune hadde i fjor en gjeldsgrad på over 100 prosent, viser tall fra rapporteringssystemet Kostra.

Gjeldsgraden, altså netto lånegjeld delt på brutto inntekter, varierer veldig fra kommune til kommune. Den er en indikasjon på hvor mye gjeld en kommune har, sett i forhold til verdien av eiendeler. 

Oslo med lite gjeld