Død fisk kan sammen med husdyrgjødsel være grunnlag for biogassproduksjon. Ullensvang kommune har nå vedtatt å gå i gang med et forprosjekt med sikte på å bygge en biogassfabrikk basert på fisk og husdyrgjødsel. Illustrasjonsfoto: Colourbox.comColourbox.com

Vil fylle fisk på tanken i Hardanger

Nå jobbes det for å få på plass en biogassfabrikk i Hardanger basert på oppdrettsfisk og husdyrgjødsel.

Et biogassanlegg som produserer 20 GWh i året, tilsvarende 2 millioner liter diesel, kan bli resultatet hvis man benytter seg av det ressursgrunnlaget som finnes i Hardanger, men klarer man å få økt mengden med fiskeavfall (fiskeensilasje) fra oppdrettsnæringen kan man ende opp med en biogassproduksjon på omtrent 60 GWh, eller 6 millioner liter diesel, heter det i en forstudierapport laget av Rambøll.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.