Litt tid til innkjøring både for maskiner og førere er det behov for når det kommer nytt utstyr, men ellers har overgangen til utslippsfritt gått smertefritt, forteller anleggsleder Klaus Kristiansen (t.h.). Foto: Terje LienTerje Lien

Oslo legger press på entreprenørene

Oslo kommune vil ha utslippsfrie bygge- og anleggsplasser innen 2025. Nå har byrådet vedtatt nye krav som premierer entreprenører med utslippsfrie anleggsmaskiner.

Midt i Oslo sentrum, i Olav Vs gate, durer nå anleggsmaskinene fram og tilbake. Kommunen oppgraderer og vil transformere denne gatestubben til en grønn gate med brede fortau og utsikt til fjorden.

Samtidig er anleggsplassen et pilotprosjekt for de utslippsfrie anleggsplassene som kommunen ønsker seg. Maskinene som er satt i drift her, går på strøm og er dermed utslippsfrie. Redusert støy, reduserte vibrasjoner og bedre arbeidsmiljø blir også trukket fram som positive effekter.