Klimaetaten avvikler ordningen med tilskudd til utskiftning av gamle vedovner fordi en rapport viser at det har hatt svært liten effekt på luftkvaliteten. Her er Oslo by sett fra Ekeberg hvor det er røyk i pipa til Freia sjokoladefabrikk. Arkivfoto: Heiko Junge, NTB scanpix

Oslo brukte 39 mill. på å bli kvitt gamle vedovner – avvikler ordningen

Ny rapport viser at Oslo kommunes tilskuddsordning for utskiftning av gamle vedovner har hatt svært liten effekt. Klimaetaten anbefaler å avvikle ordningen.

Siden 1998 har Klimaetaten i Oslo kommune gitt tilskudd til utskifting av gamle vedovner med nye rentbrennende vedovner. Målet med ordningen var å redusere utslipp av svevestøv og bedre luftkvaliteten i byen, skriver Aftenposten.

Nå anbefaler Klimaetaten å avvikle ordningen, fordi en rapport fra Norsk institutt for luftforskning (NILU) viser at den ikke har hatt målbar effekt for luftkvaliteten i Oslo kommune.

På 21 år har kommunen brukt 39 millioner kroner på å subsidiere kjøp av 11.000 nye vedovner.

I rapporten skriver forskerne at utslippet reduseres med ny vedovn, men de fant ikke systematisk forskjell i reduksjon av utslipp mellom norske kommuner med og uten støtteordninger for utskiftning av gamle vedovner.

Forskerne tror en årsak kan være at folk som fikk støtte, valgte å fyre mer med ny ovn. En annen forklaring kan være at flere gikk over til vedfyring i stedet for annen oppvarming.

«Tilskuddsordningen har hatt bred politisk støtte og vært populær. Nå er det bra at ordningen er evaluert, og at kommunen har fått et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag», skriver kommunikasjonssjef Merete Agerbak-Jensen i Klimaetaten i Oslo til Aftenposten.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.