Fuglevik renseanlegg i Moss er det første med utslipp til Ytre Oslofjord som har fått krav om nitrogenrensing. Klagen fra MOVAR IKS førte ikke fram. Flere vil få samme krav, varsler direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Fuglevik renseanlegg i Moss er det første med utslipp til Ytre Oslofjord som har fått krav om nitrogenrensing. Klagen fra MOVAR IKS førte ikke fram. Flere vil få samme krav, varsler direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Foto: MOVAR IKS

Mosseregionen slipper ikke krav om nitrogenrensing

Miljødirektoratet avviser klagen. Kloakken fra 83.000 innbyggere i Moss, Vestby, Råde og Våler må renses for nitrogen før den slippes ut i Ytre Oslofjord. 

– Tilstanden til Oslofjorden er kritisk, og det haster med tiltak. For å ha sjans til å redde Oslofjorden må vi stenge krana til mange utslipp og tilførsler som forurenser. Fjerning av nitrogen fra avløpsvann er et viktig tiltak for å forbedre miljøet, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding. 

Anledningen er at direktoratet har avvist klagen fra det interkommunale avløpsselskapet i Mosseregionen – MOVAR IKS – på kravet om nitrogenrensing. Ifølge vedtaket må Fuglevik renseanlegg i Moss fjerne 70 prosent av nitrogenet innen 2026.