Få utslippsfrie alternativer for tyngre kjøretøy, men Oslo kommune stiller klimakrav til kollektivtransporten. Busstransporten i Oslo er fossilfri, og skal være utslippsfri innen 2028. Ruter følger opp dette i kontrakter med alle operatørene, opplyser miljøbyråd Lan Marie Berg.

Få utslippsfrie alternativer for tyngre kjøretøy, men Oslo kommune stiller klimakrav til kollektivtransporten. Busstransporten i Oslo er fossilfri, og skal være utslippsfri innen 2028. Ruter følger opp dette i kontrakter med alle operatørene, opplyser miljøbyråd Lan Marie Berg.

Foto: Terje Lien
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Lang vei til nullutslipp for Kommune-Norges biler

Regjeringen vil kreve at Kommune-Norge går over til nullutslippskjøretøy. Men diesel holder fortsatt stand som det mest brukte drivstoffet.

Fra 2022 får kommunene kun kjøpe inn nullutslippskjøretøy når de skal handle personbiler og lette varebiler. Fra 2025 kommer det tilsvarende krav for bybusser, i hvert fall om regjeringen får gjennomslag for tiltakene i den nylig fremlagte klimaplanen.

Liten dieselnedgang