Verken arbeidet med klimatilpasning eller klimakutt i kommunene får noe løft med regjeringens forslag til statsbudsjett, ifølge direktør for interessepolitikk Helge Eide i KS. Foto: Joakim S. Enger

KS: – Vil få flom og skred vi kunne ha avverget

– Budsjettforslaget gir økt sannsynlighet for at vi vil oppleve flom og skred som vi kunne ha avverget, sier områdedirektør Helge Eide i KS.   

Bevilgningene til flom- og skredsikring i regjeringens budsjettforslag er ikke i samsvar med behovet, mener kommunesektorens interesseorganisasjon.

– I store trekk videreføres innsatsen til skred- og flomsikring på dagens nivå eller marginalt lavere, når vi justerer for pris- og lønnsvekst. Det er på ingen måte det krafttaket vi mener er nødvendig, og som vi har etterlyst, sier direktør for interessepolitikk Helge Eide til Kommunal Rapport.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.