Bøyabreen i Fjærland minker kraftig som følge av klimaendringene.

Bøyabreen i Fjærland minker kraftig som følge av klimaendringene.

Foto: Torbjørn Hundere, Naturviterne

Kommunaldepartementet sier nei til Naturviternes klimaforslag

Kommunenes inntektssystem er ikke det rette verktøyet for å nå klima- og naturmål, mener Kommunaldepartementet, og vender tommelen ned for Naturviternes forslag.

I forrige uke skrev Kommunal Rapport at Akademikerne-forbundet Naturviterne hadde sendt et brev til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Der ba forbundsleder Dagfinn Svadberg Hatløy statsråden om å utvide mandatet til Haraldsen-utvalget, som for tiden går gjennom kommunenes inntektssystem.

Naturviterne mener at inntektssystemet bør bidra til å sikre klima, natur, miljø og grønn verdiskaping.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.