Vindmøller i Farsund kommune. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Ingen vindkraftsøknader blir behandlet før nasjonal ramme er klar

NVE kommer ikke til å behandle noen søknader om etablering av vindkraftverk før regjeringen har fastsatt en nasjonal ramme for utbygging.

Norges vassdrags- og energidirektorats forslag til nasjonal ramme er sendt ut på høring etter at det ble overlevert Olje- og energidepartementet 1. april. Nå opplyser NVE at ingen meldinger eller søknader om å etablere vindkraftverk blir behandlet før forslaget er ferdig behandlet.

Forslaget til nasjonal ramme inneholder NVEs vurdering av hvilke områder direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land.

– Vi er nå i en mellomfase. I denne perioden har vi funnet det ryddig å ikke behandle meldinger eller søknader om etablering av vindkraftverk. Det innebærer at vi i denne perioden heller ikke vil sende meldinger eller søknader på høring eller arrangere folkemøter, sier vassdrags- og energidirektør Ketil Lund.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.