Fylkespolitikerne i Finnmark vil trappe opp klimainnsatsen. Her representert ved Ivar B Prestbakmo, Jo Inge Hesjevik, Jens Ingvald Olsen, Ellen Øseth og Irene Lange Nordahl (med ryggen til) under et tidligere møte. Foto Harald F. Hereide/Finnmark fylkeskommune

Finnmark vil trappe opp klimainnsatsen

Fylkeskommunen vil tilby private og offentlige aktører i Finnmark til å bli klimapartner i en felles innsats for å redusere klimagassutslipp.

Målet er å redusere klimagassutslipp i den enkelte virksomhet i Finnmark, konkretisere arbeidet med grønn omstilling, og slik bidra til miljø‐ og klimavennlig samfunnsutvikling i Nordområdene. Det skjer etter at fylkesutvalget tirsdag vedtok en bevilgning på 341 000 kroner.

- En framtidsrettet klimapolitikk og bærekraftige utvikling trenger gode løsninger på regionalt og lokalt nivå. Som samfunnsutviklingsaktør er det viktig at Finnmark fylkeskommune støtter opp om en bærekraftig utvikling, gjennom konkrete tiltak, heter det i saksframlegget til fylkesutvalget tirsdag 17. september.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.