Vindkraft har engasjert Kommunal Rapports lesere aller mest i år. Bildet er fra vindkraftverket i Vardafjell fotografert i juni 2020 mens anlegget ble bygget.

Vindkraft har engasjert Kommunal Rapports lesere aller mest i år. Bildet er fra vindkraftverket i Vardafjell fotografert i juni 2020 mens anlegget ble bygget. 

Illustrasjonsfoto: Terje Lien
Meninger

Disse meningene ble mest lest i 2023

Valgåret 2023 preget hva leserne våre i størst grad fikk med seg av meningsstoff fra Kommunal Rapport. 

Hver uke publiserer Kommunal Rapport en rekke meningsytringer i form av debattinnlegg, kronikker og bidrag fra våre faste spaltister. Dette i tillegg til kommentarstoff og lederartikler fra egen redaksjon. Når vi nå legger 2023 bak oss, ser vi tydelige hvilke temaer som har engasjert aller mest. 

I starten av året ble avsløringer rundt tilstanden i hjemmetjenesten og sykehjem starten på en større debatt om kommunenes helse- og eldreomsorgstjenester. Her har vi publisert meningsstoff som både dreier seg om hvordan utfordringene skal løses, hvordan systemet bør rigges, og hvordan det er å jobbe innen helsesektoren. 

I tillegg til dette, har meninger om både barnevern, samarbeid og arkivering, men ikke minst regjeringens forslag til endring i offentlighetsloven, blitt mye lest. 

Vår politiske redaktør, Agnar Kaarbøs kommentarstoff er også representert på topp-ti-lista, og har gjennom valgåret fulgt både Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) på valgkampreiser. Her oppsummerer han også det kommunalpolitiske året. 

De mest leste meningsartiklene i 2023 er: 

1. Vindkraftbransjen truer vindkraftkommunene

2. Kompetanse alene løser ikke sykehjemskrisen

3. Innebygd arkivering – løsningen på alt?

4. Ny tidsalder for omsorgstjenestene – hvem skal ut?

5. Halvparten av avslagene på innsyn i interne dokumenter er feil

6. Kvaliteten i barnevernet bør bli en valgkampsak

7. Helsefagarbeidere bør få et statusløft

8. Oppgavefellesskap – et godt samarbeidsalternativ

9. Å bli kvitt en kommunedirektør

10. Kommunane bør sikra seg sjukepleiespesialistar