Kommunestyremedlemmer bør ta seg tid til å lese dommen fra Hålogaland lagmannsrett om konflikten i Brønnøy kommune, mener kommunal Rapport.

Kommunestyremedlemmer bør ta seg tid til å lese dommen fra Hålogaland lagmannsrett om konflikten i Brønnøy kommune, mener kommunal Rapport.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Viktig dom for kommunedirektører

En fersk dom fra Hålogaland lagmannsrett slår fast at kommunedirektørens stillingsvern er sterkt. Det gjelder også når kommunestyret har mistet tilliten til toppsjefen.

Spenningen mellom kommunestyre og kommunedirektør er velkjent. Noen ganger blir forholdet anspent og konfliktfylt. Men det skal mye til før et kommunestyre har saklig grunn til å si opp kommunens administrative toppsjef. Strengt tatt burde dette ikke komme som noen overraskelse på noen. Stillingsvernet i norsk arbeidsliv er sterkt.

Dommen gir nyttige påminnelser om hvordan arbeidsgiverrollen skal – og ikke skal – håndteres.