Valglistene bør oppleves som relevante og representative for velgerne, og de folkevalgte organene bør ha medlemmer med varierende alder, yrkesbakgrunn, utdannelse, kjønn og etnisitet.

Valglistene bør oppleves som relevante og representative for velgerne, og de folkevalgte organene bør ha medlemmer med varierende alder, yrkesbakgrunn, utdannelse, kjønn og etnisitet.

Illustrasjonfoto: Joakim S. Enger
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Viktig å sikre mangfoldig nominasjon

De politiske partiene har et stort ansvar for å sørge for representative valglister foran neste års lokalvalg.

Et vellykket lokalvalg starter med gode prosesser rundt program, valgkampsaker og nominasjoner. Derfor må valglistene speile den befolkningen politikken skal tjene så godt som mulig.

I disse dager teller landets lokalt folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner på knappene. Skal de ta gjenvalg eller gir de seg etter én eller flere perioder i et folkevalgt verv? Noen gir seg, av ulike årsaker. Noen tar gjenvalg og finner vervet i lokalpolitikken meningsfylt.