Kommunestyret i Ålesund er landets største. Er det for stort?

Kommunestyret i Ålesund er landets største. Er det for stort?

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Vær forsiktig med politikerkutt

Antall representanter i kommunestyrene må ikke bli et spørsmål om kostnader, men om hva som tjener lokaldemokratiet best.

Kommunal Rapport fortalte i nr. 33 om debatter i Indre Fosen, Ålesund, Molde, Sunnfjord og Nærøysund. Alle stedene diskuteres det hvor stort kommunestyret skal være. Eller mer presist; hvor mye kommunens fremste folkevalgte organ skal reduseres.

Dette står kommunene selvsagt fritt til å bestemme. Kommuneloven angir et minstekrav om antall representanter. Utover det kan kommunene avgjøre antallet.