Det er ikke god bruk av samfunnets ressurser at kommunene betaler store beløp til helseforetakene for at kommunene ikke klarer å ta imot pasienter som er utskrivningsklare fra sykehusene.

Det er ikke god bruk av samfunnets ressurser at kommunene betaler store beløp til helseforetakene for at kommunene ikke klarer å ta imot pasienter som er utskrivningsklare fra sykehusene.

Foto: Berit Roald / NTB
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Uheldig spill om pasienter

Pleietrengende eldre må ikke bli brikker i et økonomisk spill mellom kommune og stat.

Kommunal Rapport har summert at kommunene betaler store beløp, rundt 584 millioner kroner de to siste årene, til helseforetakene. Pengene er «dagbøter» for at kommunene ikke klarer å ta imot pasienter som er utskrivningsklare fra sykehusene.

«Dagbøter» er ikke god bruk av samfunnets ressurser.