Skoler på rødt og gult nivå har vært en byrde for barn og unge under koronakrisen. Bildet er fra etterstad videregående skole i Oslo.

Skoler på rødt og gult nivå har vært en byrde for barn og unge under koronakrisen. Bildet er fra etterstad videregående skole i Oslo.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Trenger tiltak etter pandemien

Kommunene trenger ressurser til solide tiltak etter pandemien, ikke minst for barn og unges del.

Kommunene må ta høyde for ettervirkninger av pandemien. Først trengs et våkent blikk på dekningen av årets merkostnader. Uansett hvor store behovene blir, må de fylles tilstrekkelig. Alt annet vil være alvorlig.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.