Kommuner og fylkeskommuner har et selvstendig ansvar for å møte en endret virkelighet. Men verken de umiddelbare eller langsiktige kostnadene kan veltes over på kommuner, innbyggere og næringsliv, mener Kommunal Rapport. Bilder viser skader etter ekstremværet Hans i Ål kommune.

Kommuner og fylkeskommuner har et selvstendig ansvar for å møte en endret virkelighet. Men verken de umiddelbare eller langsiktige kostnadene kan veltes over på kommuner, innbyggere og næringsliv, mener Kommunal Rapport. Bilder viser skader etter ekstremværet Hans i Ål kommune.

Foto: Frederik Ringnes / NTB
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Staten må stille opp etter Hans

Ekstremværet Hans har påført lokalsamfunn enorme skader. Staten må bidra massivt når regningene for opprydding og tilpassing til et tøffere klima skal betales.

Det var imponerende å se hvordan kommunale, regionale og statlige myndigheter sammen med frivillige mobiliserte for å takle ekstremværet Hans. Store nedbørsmengder, flom og fare for flom krevde en slik kraftsamling.

Verken de umiddelbare eller langsiktige kostnadene kan veltes over på kommuner, innbyggere og næringsliv.