Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og regjeringen foreslår store endringer i ruspolitikken.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og regjeringen foreslår store endringer i ruspolitikken.Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Rusreform kan gi dårligere rusomsorg

Å pålegge alle kommuner å opprette en ny rådgivende enhet for narkotikasaker kan i verste fall gjøre rusomsorgen dårligere.

Regjeringens rusreform er et historisk skifte i samfunnets behandling av narkotikabruk. Den følger opp rusreformutvalgets anbefalinger og erstatter straff med hjelp. Besittelse av små mengder narkotika til eget bruk skal ikke lenger straffeforfølges.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.