Advokat Silje Aga Rogan i Lund & Co presenterte forslaget til åpenhetsregister på en etikkonferanse i regi av KS i nylig.

Advokat Silje Aga Rogan i Lund & Co presenterte forslaget til åpenhetsregister på en etikkonferanse i regi av KS i nylig.

Foto: Terje Lien
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Register vil være stort steg mot større åpenhet

Dersom kommunene tar i bruk et åpenhetsregister, vil det være et viktig skritt i retning større åpenhet – selv om det er frivillig å registrere seg.

Større åpenhet om hvem som tar kontakt med kommunale makthavere for å påvirke beslutninger i den retningen de selv ønsker, har lenge vært etterlyst av en del politikere. I kommunene gjelder dette særlig Trondheim og Oslo.

Et åpenhetsregister vil være et viktig antikorrupsjonstiltak.