For det store flertallet av elever er det avgjørende å få en skolehverdag som også betyr fysisk tilstedeværelse, mener Kommunal Rapport.

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix
Leder

På tide å ta imot elevene på skolen igjen

Det er på tide å undervise elevene på skolen igjen, og gi dem et så helhetlig tilbud som samfunnet trenger at alle barn og unge får.

Med godt smittevern på plass kan vi se for oss at det bør være mulig å åpne for flere enn de aller yngste og yrkesfagelevene relativt raskt. Her vil det være lokale variasjoner ut fra hvor mange smittede det er i lokalmiljøet, hvor store arealer skolen har til rådighet og hvordan det er mulig å etterleve nødvendige smittevernregler.

Dermed vil det være klokt å lytte til skoleeierne, som kjenner forholdene rundt sine skoler best.

Lokal klokskap vil være en nøkkel til suksess her.

Det er forståelig at regjeringen har valgt å gå forsiktig fram når skolene skal åpne igjen til uka. Samtidig er rådene fra helsemyndighetene klare. De mener det er faglig forsvarlig å åpne skolene. Barneombudet har også tydelig støttet dette.

Nå har det gått noen uker. Sammen med godt formidlet faktabasert informasjon kan det overbevise bekymrede foreldre om at tiden er moden for å komme tilbake til en normalisert hverdag.

Her kan og bør kommunene og fylkeskommunene som skoleeiere spille en konstruktiv rolle, sammen med sentrale myndigheter. Tillit til den lokale skolen og lokale beslutningstakere kan trygge både foreldre og elever.

Nødvendig tillit kan bygges på flere vis. Det kan være en god idé å la seg inspirere av pressekonferansene regjeringen har holdt for barn, for eksempel. Hva med å informere foreldre og barn sammen – digitalt, selvsagt – og svare på spørsmålene de har om sitt lokale læringsmiljø og smittefare?

KS har vært opptatt av å få avklart hvem det er sitt ansvar å undervise barna, hvis foreldre skulle si nei til å sende dem på skolen fra mandag. Det er bra. Det må være klart hvem som har ansvar for å gi opplæring i ulike situasjoner.

Mange skoler har gitt et ok fjernundervisningstilbud mens de aller fleste elevene nå har vært hjemme. Det måtte vi kunne forvente. For elevene som ifølge myndighetene nå kan gå på skolen, trenger de tilstedeværende lærere.

Elever som av smittevernhensyn ikke kan møte på skolen, vil selvsagt stå i en særstilling. For det store flertallet er det imidlertid avgjørende å få en skolehverdag som også betyr fysisk tilstedeværelse. Lokal klokskap vil være en nøkkel til suksess her.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.