Det er uholdbart at Statistisk sentralbyrå skjuler tall for andelen menn ansatt i barnehager, mener Kommunal Rapport.

Det er uholdbart at Statistisk sentralbyrå skjuler tall for andelen menn ansatt i barnehager, mener Kommunal Rapport.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Ny lov kan ikke skjule kommunal utvikling

Når det i årevis har vært et klart politisk mål å få opp andelen menn ansatt i barnehagene, må selvsagt fakta om utviklingen være tilgjengelig og ikke skjules.

«SSB offentliggjør ikke kjønnsfordelingen blant ansatte i offentlige barnehager for 2020», meldte Statistisk sentralbyrå på sitt nettsted forrige uke. Da en av Kommunal Rapports journalister stilte spørsmål ved dette, var svaret at den nye statistikkloven, som trådte i kraft fra nyttår, har ført til at SSB har unnlatt å offentliggjøre kjønnsfordelingen blant ansatte i norske barnehager.

Siden har SSB tilføyd på sitt nettsted at det innen forholdsvis kort tid vil bli publisert tall på kommunenivå – «der tall for enkelte kommuner vil være undertrykket i de tilfeller det er få private barnehager i kommunen.»

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.